Přejeme Vám a Vašim blízkým do nového roku především pevné zdraví, spokojenost v osobním a profesním životě
a také více příležitostí se zase spolu setkávat.

Váš tým penzionu Rosa.